نرم افزار حسابداری صندوق قرض الحسنه

نرم افزار وام با امکان ارسال پیامک

ثبت کلیه مشخصات اعضاء صندوق از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها ، جستجو بر اساس فیلدهای مختلف ، امکان تسویه حساب یک عضو یا یک وام  ، امکان تعرف کارمزد ، بهره وام و جریمه دیرکرد اقساط یک وام

امکان مشاهده وامهای تسویه شده  ، اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر وام به همراه جرائم در اغاز اجرای نرم افزار ،  اخذ حق عضویت ماهانه و...

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و...

اعطای وام

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه جلال سافت

 

تعریف انواع وام  ، تعریف مدارک ضمانتی وام ، چاپ قرارداد ،  ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط وامها و همچنین امکان حذف وام

ثبت وام با کارمزد یا بدون کارمزد ، با سود یا بدون سود ، محاسبه دیرکرد  اقساط ، امکان تسویه یکجای وامها و اقساط و ...

عملیات تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر 

قرعه کشی وام به صورت کاملا اصولی

عملیات مالی ، عملیات چک ، عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد ، تقسیم درآمد صندوق بین اعضاء ، تحویل مدارک وام تسویه شده ، پشتیبان گیری اتوماتیک ، بازسازی فایلها و...

عملیات ارسال پیامک دلخواه برای همه اعضاء  ، ارسال پیامک به بدهکاران ، ارسال پیامک به بستانکاران ،ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید ، ارسال پیامک اقساط عقب افتاده وام ، ارسال مبلغ سرمایه و مانده وام اعضاء ، ارسال پیامک تولد به اعضاء

عملیات مالی

دریافت مساعده ، پرداخت هزینه ،دریافت درآمد ، انتقال  مبلغ از بانک به صندوق ، انتقال از صندوق به بانک ،  انتقال از بانک به بانک ، هزینه کارمزد بانکی

گزارشات عمومی

مهم ترین گزارشات این قسمت در نرم افزار وام

گزارش وامهای پرداخت شده کلی یا به شخص در یک بازه تاریخ ، گزارش سررسید اقساط یک وام ، گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک وام ،  گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی گزارش در امد حاصل از کارمزد ،  گزارش وامها در یک بازه تاریخ ،  گزارش در امد حاصل از بهره وام در یک بازه ، گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ ، گزارش در امد حاصل از اقساط عضویت ماهانه در یک بازه تاریخ ،  گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر ، گزارش دریافتها و پرداختها ، گزارش وامهای تسویه شده در یک بازه ،  گزارش افراد تسویه حساب کرده با صندوق ، گزارش وامهای پرداختی به تفکیک ماه با امکان تعیین شخص ، گزارش واریزی ها توسط یک فرد در یک بازه ،

گزارشات مدیریتی

مهم ترین گزارشات این قسمت در نرم افزار وام

 گزارش موجودی صندوق  ، گزارش سود وزیان ، گزارش اقساط عقب افتاده وامها ، گزارش اقساط عقب افتاده عضویت ماهانه ، گزارش برداشتها ، گزارش هزینه افتتاح ، کارمزد ، بهره وام ، جریمه به تفکیک در یک بازه تاریخ با امکان تعیین یک فرد و ...

گزارشات حسابداری

مهم ترین گزارشات این قسمت در نرم افزار وام

گزارش دفتر روزنامه  ، گزارش معین صندوق ، گزارش معین اشخاص  ، گزارش اسناد ، گزارش بدهکاران ، گزارش بستانکاران ، گزارش گردش عملیات بانکی ، ترازنامه ، گزارش میزان سود صندوق

همه گزارشات نرم افزار امکان ارسال به صورت پی دی اف و اکسل را دارا می باشند در صورت نیاز به کمک با 09144079375 تماس بگیرید

می توانید نسخه کامل نرم افزار وام را دانلود و استفاده کنید

دانلود 

اگر در مورد نصب و راه اندازی و هم چنین نحوه کار با نرم افزار سوال دارید جهت پشتیبانی آنلاین نرم افزار any desk را به همراه فایل آموزشی از مسیر زیر دانلود و نصب کنید و پس از نصب با 09144079375 تماس بگیرید

نرم افزار anydesk یک نرم افزار ارتباط از راه دور بین دو سیستم می باشد.

دانلود anydesk

 

دانلود فایل آموزشی

نرم افزار فروش اقساطی

نرم افزار اقساط با امکان ارسال پیامک

ثبت کلیه مشخصات مشتریان  از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها ، جستجو بر اساس فیلدهای مختلف ، امکان تسویه حساب یک مشتری یا یک فروش، امکان تعرف کارمزد ، بهره فروش و جریمه دیرکرد اقساط یک فروش

امکان مشاهده فروشهای تسویه شده  ، اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فروش به همراه جرائم در اغاز اجرای نرم افزار ، و...

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و...

نرم افزار فروش اقساطی جلال سافت

عملیات فروش

قسمت فروش در نرم افزار فروش اقساطی شامل امکانات زیر می باشد

تعریف نوع فروش  ، تعریف مدارک ضمانتی فروش ، چاپ قرارداد ،  ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروشها و همچنین امکان حذف یک فروش

ثبت یک فروش با کارمزد یا بدون کارمزد ، با سود یا بدون سود ، محاسبه دیرکرد  اقساط ، امکان تسویه یکجای فروشها و اقساط و ...

عملیات تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر 

عملیات مالی ، عملیات چک ، عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد  ، تحویل مدارک فروش تسویه شده ، پشتیبان گیری اتوماتیک ، بازسازی فایلها و...

عملیات ارسال پیامک دلخواه برای همه مشتریان، ارسال پیامک به بدهکاران ، ارسال پیامک به بستانکاران ،ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید ، ارسال پیامک اقساط عقب افتاده فروش ، ارسال مبلغمانده فروش مشتریان ، ارسال پیامک تولد به مشتریان

عملیات مالی

 پرداخت هزینه ،دریافت درآمد ، انتقال  مبلغ از بانک به صندوق ، انتقال از صندوق به بانک ،  انتقال از بانک به بانک ، هزینه کارمزد بانکی

گزارشات عمومی

گزارش فروشها  به مشتری در یک بازه تاریخ ، گزارش سررسید اقساط یک فروش ، گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش ،  گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی گزارش در امد حاصل از کارمزد ،  گزارش فروشهای کلی  در یک بازه تاریخ ،  گزارش در امد حاصل از بهره فروش در یک بازه ، گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ ، گزارش در امد ،  گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر ، گزارش دریافتها و پرداختها ، گزارش فروشهای تسویه شده در یک بازه ،  گزارش مشتریان تسویه حساب کرده با فروشگاه ، گزارش فروشهای پرداختی به تفکیک ماه با امکان تعیین مشتری، گزارش واریزی ها توسط یک مشتری در یک بازه ،

گزارشات مدیریتی

گزارش موجودی ، گزارش سود وزیان ، گزارش اقساط عقب افتاده ، گزارش برداشتها ،گزارش کارمزد ، گزارش  بهره وام ، گزارش جریمه به تفکیک در یک بازه تاریخ با امکان تعیین یک مشتری و ...

گزارشات حسابداری

گزارش دفتر روزنامه  ، گزارش معین صندوق ، گزارش معین مشتریان، گزارش اسناد ، گزارش بدهکاران ، گزارش بستانکاران ، گزارش گردش عملیات بانکی ، ترازنامه ، گزارش میزان سود صندوق

همه گزارشات نرم افزار امکان ارسال به صورت پی دی اف و اکسل را دارا می باشند در صورت نیاز به کمک با 09144079375 تماس بگیرید

می توانید نسخه کامل نرم افزار فروش اقساطی را دانلود و استفاده نمایید

دانلود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک : 

 

درباره ما

  • برنامه نویسی سیستم های تجاری
  • طراحی سایت های تجاری
  • حمایت مالی از ما

نرم افزارهای ما مسیری برای رشد تجارت شماست

اصغری