نرم افزار دفتر بیمه

نرم افزار دفتر بیمه

نرم افزار بیمه با امکان ارسال پیامک

ثبت کلیه مشخصات مشتریان  از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها ، جستجو بر اساس فیلدهای مختلف ، امکان تسویه حساب یک مشتری یا یک بیمه نامه، امکان تعرف کارمزد ، بهره بیمه نامه و جریمه دیرکرد اقساط یک بیمه نامه

امکان مشاهده بیمه های تسویه شده  ، اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر بیمه به همراه جرائم در اغاز اجرای نرم افزار ، و...

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و...

عملیات ثبت بیمه

تعریف نوع بیمه، تعریف مدارک ضمانتی بیمه، چاپ قرارداد ،  ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط بیمه ها و همچنین امکان حذف یک بیمه

ثبت بیمه با کارمزد یا بدون کارمزد ، با سود یا بدون سود ، محاسبه دیرکرد  اقساط ، امکان تسویه یکجای بیمه ها و اقساط و ...

عملیات تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر 

عملیات مالی ، عملیات چک ، عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد  ، تحویل مدارک بیمه تسویه شده ، پشتیبان گیری اتوماتیک ، بازسازی فایلها و...

عملیات ارسال پیامک دلخواه برای همه مشتریان، ارسال پیامک به بدهکاران ، ارسال پیامک به بستانکاران ،ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید ، ارسال پیامک اقساط عقب افتاده بیمه، ارسال مبلغ مانده بیمه مشتریان ، ارسال پیامک تولد به مشتریان

عملیات مالی

 پرداخت هزینه ،دریافت درآمد ، انتقال  مبلغ از بانک به صندوق ، انتقال از صندوق به بانک ،  انتقال از بانک به بانک ، هزینه کارمزد بانکی

گزارشات عمومی

گزارش بیمه های  مشتری در یک بازه تاریخ ، گزارش سررسید اقساط ، گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک ،  گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی گزارش در امد حاصل از کارمزد ،  گزارش بیمه های کلی  در یک بازه تاریخ ،  گزارش در امد حاصل از بهره بیمه در یک بازه ، گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ ، گزارش در امد ،  گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر ، گزارش دریافتها و پرداختها ، گزارش بیمه های تسویه شده در یک بازه ،  گزارش بیمه گذاران تسویه حساب کرده با دفتر، گزارش بیمه ها  به تفکیک ماه با امکان تعیین مشتری، گزارش واریزی ها توسط یک مشتری در یک بازه ،

گزارشات مدیریتی

گزارش موجودی ، گزارش سود وزیان ، گزارش اقساط عقب افتاده ، گزارش برداشتها ،گزارش کارمزد ، گزارش  بهره بیمه، گزارش جریمه به تفکیک در یک بازه تاریخ با امکان تعیین یک مشتری و ...

گزارشات حسابداری

گزارش دفتر روزنامه  ، گزارش معین صندوق ، گزارش معین مشتریان، گزارش اسناد ، گزارش بدهکاران ، گزارش بستانکاران ، گزارش گردش عملیات بانکی ، ترازنامه ، گزارش میزان سود صندوق

همه گزارشات نرم افزار امکان ارسال به صورت پی دی اف و اکسل را دارا می باشند در صورت نیاز به کمک با 09144079375 تماس بگیرید

دانلود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک : 

 

درباره ما

  • برنامه نویسی سیستم های تجاری
  • طراحی سایت های تجاری
  • حمایت مالی از ما

نرم افزارهای ما مسیری برای رشد تجارت شماست

اصغری