نرم افزار فروش اقساطی

نرم افزار فروش اقساطی

نرم افزار اقساط با امکان ارسال پیامک

ثبت کلیه مشخصات مشتریان  از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها ، جستجو بر اساس فیلدهای مختلف ، امکان تسویه حساب یک مشتری یا یک فروش، امکان تعرف کارمزد ، بهره فروش و جریمه دیرکرد اقساط یک فروش

امکان مشاهده فروشهای تسویه شده  ، اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فروش به همراه جرائم در اغاز اجرای نرم افزار ، و...

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و...

نرم افزار فروش اقساطی جلال سافت

عملیات فروش

قسمت فروش در نرم افزار فروش اقساطی شامل امکانات زیر می باشد

تعریف نوع فروش  ، تعریف مدارک ضمانتی فروش ، چاپ قرارداد ،  ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروشها و همچنین امکان حذف یک فروش

ثبت یک فروش با کارمزد یا بدون کارمزد ، با سود یا بدون سود ، محاسبه دیرکرد  اقساط ، امکان تسویه یکجای فروشها و اقساط و ...

عملیات تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر 

عملیات مالی ، عملیات چک ، عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد  ، تحویل مدارک فروش تسویه شده ، پشتیبان گیری اتوماتیک ، بازسازی فایلها و...

عملیات ارسال پیامک دلخواه برای همه مشتریان، ارسال پیامک به بدهکاران ، ارسال پیامک به بستانکاران ،ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید ، ارسال پیامک اقساط عقب افتاده فروش ، ارسال مبلغمانده فروش مشتریان ، ارسال پیامک تولد به مشتریان

عملیات مالی

 پرداخت هزینه ،دریافت درآمد ، انتقال  مبلغ از بانک به صندوق ، انتقال از صندوق به بانک ،  انتقال از بانک به بانک ، هزینه کارمزد بانکی

گزارشات عمومی

گزارش فروشها  به مشتری در یک بازه تاریخ ، گزارش سررسید اقساط یک فروش ، گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش ،  گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی گزارش در امد حاصل از کارمزد ،  گزارش فروشهای کلی  در یک بازه تاریخ ،  گزارش در امد حاصل از بهره فروش در یک بازه ، گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ ، گزارش در امد ،  گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر ، گزارش دریافتها و پرداختها ، گزارش فروشهای تسویه شده در یک بازه ،  گزارش مشتریان تسویه حساب کرده با فروشگاه ، گزارش فروشهای پرداختی به تفکیک ماه با امکان تعیین مشتری، گزارش واریزی ها توسط یک مشتری در یک بازه ،

گزارشات مدیریتی

گزارش موجودی ، گزارش سود وزیان ، گزارش اقساط عقب افتاده ، گزارش برداشتها ،گزارش کارمزد ، گزارش  بهره وام ، گزارش جریمه به تفکیک در یک بازه تاریخ با امکان تعیین یک مشتری و ...

گزارشات حسابداری

گزارش دفتر روزنامه  ، گزارش معین صندوق ، گزارش معین مشتریان، گزارش اسناد ، گزارش بدهکاران ، گزارش بستانکاران ، گزارش گردش عملیات بانکی ، ترازنامه ، گزارش میزان سود صندوق

همه گزارشات نرم افزار امکان ارسال به صورت پی دی اف و اکسل را دارا می باشند در صورت نیاز به کمک با 09144079375 تماس بگیرید

می توانید نسخه کامل نرم افزار فروش اقساطی را دانلود و استفاده نمایید

دانلود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک : 

 

درباره ما

  • برنامه نویسی سیستم های تجاری
  • طراحی سایت های تجاری
  • حمایت مالی از ما

نرم افزارهای ما مسیری برای رشد تجارت شماست

اصغری